Onze Risk Services

Risicopreventieservices voor uw bedrijf en alle belangrijke functies om bedrijfscontinuïteit en maximale productiviteit voor uw bedrijf te garanderen.

Analyse van uw bedrijf om uw ondernemingsrisico in kaart te brengen.

Analyse van uw huidige verzekeringsportefeuille om mogelijke hiaten in uw verzekeringsdekking te identificeren.

Vastellen van een verzekeringspakket dat aan uw specifieke behoeften voldoet.

Actief zoeken naar mogelijkheden om uw totale premielast te verlagen.

Analyse van de concurrerende verzekeringsopties om voor u de meest uitgebreide verzekeringsdekking te verkrijgen.

Aanbevelingen over verzekeringsopties n.a.v. een portefeuilleanalyse, rekening houdend met reikwijdte van dekking prijsstelling en verzekeringsgeschiedenis.

Jaarlijkse uitgebreide evaluatie van uw verzekeringspakket en indien nodig een nieuwe risicobeoordeling.

Informatievoorziening over relevante ontwikkelingen op het gebied van risk management in de ruimste zin des woords, verzekeringsvormen, premies en de solvabiliteit van verzekeraars ter zake van bestaande verzekeringsovereenkomsten.

Bedrijven worden voortdurend blootgesteld aan gevaren. Niet alleen ‘gewone’ gevaren zoals branden, maar ook het hacken van bedrijfsgegevens of datalekken kunnen uw bedrijfsstabiliteit dramatisch verstoren. Wij zorgen ervoor dat het risico dat u loopt minimaal blijft. Ons doel is om in het geval van een schade uw bedrijfsactiviteiten zo snel als mogelijk te herstellen.

U kunt zonder beperkingen ondernemen, omdat wij de risico’s die u loopt kennen.

Lopende projecten