Onze Human Capital Services

In samenwerking met u zorgen wij met onze op maat gemaakte diensten dat uw medewerkers competent, gemotiveerd en gezond zijn. Energieke medewerkers zijn de voorwaarde voor een gezonde en vitale organisatie.

Toetsen van uw lopende polissen en/of overeenkomsten in de markt op basis van een pakket van eisen en request for proposal ter beoordeling van voorwaarden en premiestelling. Een zogenaamde beautyparade, waarbij aanbieders zich presenteren, kan onderdeel uitmaken van het proces.

Beoordeling van voorwaarden en premiestelling over uw lopende polissen en/of overeenkomsten.

Periodieke informatievoorziening van werkgevers over de actualiteiten (wetgeving, ontwikkelingen, processen, managementinformatie en toets van de dekkingen bij wijzigingen in de bedrijfsvoering of bedrijfsactiviteiten).

Opmaak van brochures, informatiememo’s, verzekeringscertificaten en andere relevante documenten.

Beoordelen van werkgeversverplichtingen op basis van de vigerende arbeidsovereenkomst, eventuele cao’s en/of brancheverplichtingen.

Jaarlijks opmaak van een managementsummary met een nadere toelichting op lopende polissen en/of overeenkomsten.

Ondersteuning van werkgever in zijn overleg met stakeholders, het verwerken van mutaties, het begeleiden van voorschot/naverrekening op lopende polissen en de controle op de deelnemersadministratie. eerste aanspreekpunt voor vraagstellingen richting verzekeraars of uitvoerders.

Invullen van een (tijdelijke) spreekuur of telefonisch ondersteuning voor werknemers bij specifieke projecten.

Verzorgen van adviezen voor werkgevers bij (complexere) verzuim/WGA-dossiers, ondersteuning bij controle van de Whk-beschikking, collectieve waardeoverdracht, beoordeling LifeCycles, bedrijfsovername of fusie en internationale verbindingen.

Verzorgen van werknemerspresentaties, informatiebijeenkomsten en/of het verzorgen van een Webinar.

Light adviseert objectief en in de breedste zin van het woord. Wij bieden lange termijn oplossingen zonder gecompliceerde rapporten. De kosten zijn vooraf volledig helder. Inzicht en overzicht hebben zijn standaard en niet extra. Doordat wij de financiële dienstverleners constant uitdagen komen wij tot de meest onafhankelijke en transparante oplossing voor onze relaties.

Het afdekken van de dagelijkse risico’s van uw medewerkers staat in onze dienstverlening centraal.

Lopende projecten